Riga sex norsk

riga sex norsk

Her ligger kjøpesentraene på rad og rekke og med en tett skog av lysskilt for merkevarer vi kjenner godt: Tjue minutter utenfor sentrum tynnes skogen av lysskilt og vi ser de stalinistiske høyblokkene som var ment å stå i tjuefem år, men som ved et naturens under står frem­deles.

Etter ytterligere ti minutters kjøring, åpner landsbygda seg og oktobernatten sniker seg sur og svart inn på oss. Her ligger noen nedlagte fabrikklokaler samt en parkeringsplass der det innimellom ses Mercedeser og BMWer i grå metallic, samt en og annen langtransport. Stemningen er lettere uhyggelig, jeg ser meg selv inn i en scene fra en eller annen halvgod narkofilm. Jeg føler meg usikker på om vi er helt trygge. Inne i ett av fabrikkskurene beveger to menn seg rundt som halvskygger i det dimme lyset.

Agitta forteller at det er far og sønn som opererer sin narkodealergesjeft herfra. Moren, Olga, betjener kundene fra Stockholm og Oslo, som har funnet ut at det ikke bare er sexen som er billig i Riga, men kokainen likeså. Olga ser bussen fra Dialogs og kommer for å avlevere sine urene sprøyter og få rene i bytte samt gratis kondomer.

Like etter kommer far og sønn. De holder øye med Olga, er aldri mer enn noen skritt unna. Også hun har opplevd å bli skåret opp i ansiktet. For jo billigere horene er, desto mer brutale blir kundene. Det er det eneste det er overflod av i Riga. Noen dager senere møter vi samfunnsforskeren Marcis som forteller om et land som i tillegg til å være nær økonomisk bankerott også er i ferd med å miste det meste av sin intellektuelle kapital.

For 20 år siden bodde det 2,5 millioner innbyggere i lille Latvia. Nå er bare 1,9 millioner tilbake. Ikke noe land i verden er blitt så kraftig tappet for ressurser. Selv har Marcis fått flere smigrende tilbud om stillinger ved amerikanske universiteter, for hans akademiske CV er, skjønner vi, god. Men han har valgt å bli. Når rovdyrkapitalismen har fått så ødeleggende virkninger, skyldes det likevel at kommunismen ødela vernet vi kunne hatt mot denne ødeleggelsen, selve samfunnsmoralen.

Evnen til empati er borte. Enhver har nok med sitt, fellesskapene der folk stiller opp for hverandre, er borte. Med 18 politiske partier representert i nasjonalforsamlingen Saimae er politikken blitt fragmentert til smålig interessekamp. Latviere står mot russere og russere mot latviere.

Ingen tar et overordnet grep. Vi mangler det meste på de to områdene man er nødt til å lykkes på om man skal bygge et godt samfunn: Først og fremst trenger vi å utvikle en ny forståelse av solidaritet. De skandinaviske samfunnene kunne vært en modell for oss.

Men nordmenn og svensker er ikke udelt populære her i Latvia, om enn langt fra så upopulære som russerne. Norske og svenske firmaer utgjør en stor del av samfunnsøkonomien og har mye av skylden for både veksten og fallet dette landet nå opplever.

Så dere er ikke udelt populære. Jeg tror mange latviere er litt redde dere. Dere er så rike. Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.

Vennlig hilsen Sondre Bjørdal , konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land. Denne verdens lidelser slutter aldri å sjokkere meg, men jeg visste virkelig ikke at tilstanden er så dårlig så nær oss. Det baner for ettertanke, og kanskje handling. Men hva kan vi gjøre? Å kjøpe "tjenester" av horene i Riga er neppe noen løsning? Takk Olav Rune for at du trekker frem det perspektivet som jo tross all vår dumhet faktisk er grunnlaget for at vi nå har et forbud mot kjøp av sex i en desperat kamp mot det som er en svært hurtig voksende næring på verdensbasis, kjøp og salg av mennesker.

Og enten dette foregår i et land nær eller fjernt fra oss, er det moralske problemet like åpenbart. Selv har jeg endel kunnskaper om prostitusjonsproblematikken på Filippinene, og det er de samme mekanismene som ligger bak som de du beskriver i ditt innlegg. Fattige mennesker som i desperasjon selger seg selv som en siste utvei for å overleve i et samfunn som mangler de velferdsgodene vi har vokst opp med her i landet. Og vi vet at også surrogatiavtalene mot betaling er en litt annen vri på nøyaktig det samme, der de store pengebeløpene først og fremst tilfaller dem som arrangerer avtalene, en form for hallikvirksomhet.

I den norske debatten om surrogati, blir denne sosiale nøden til dem som er surrogatmødre helt underkommunisert til fordel for et perspektiv som går på barnløse, rikes behov eller homofiles rettigheter. Foregår vel stort sett over alt det ferdes mennesker. En bok til ettertanke er Verdens vanskligste yrke av Nils Johan Ringdal. Det er ikke alltid at ting er like tablioid som man ønsker å fremstille det.

Menneskers seksualitet opptar mennesket og dets form og formidling kommer i mange variasjoner og uttrykk. Den har rom for forhandlinger, lengsler, tabuer, tvang, frivillighet, lykke, smerte, skuffelse, tomhet og ja nær sagt hva man kan tenke seg. Trådstarter tar opp en trist side ved mennesklig atferd samtidig som trådstarter også viser hvordan vi lettvindt fordømmer og stigmatiserer uten særlig refleksjon når vi bare mener saken er god nok og målet rettferdig.

Det blir sjeldent god debatt av slik. Så kan man jo spørre seg hva ligger i den Lativske kultur som gjør at prostitusjonen er utbredt. Er det bare fattigdom, armod, trafficing og tvang som er forklaringsmodellen. For det er ikke tvil om at det kulturrelt finnes ulike syn på seksualitet og omgang mellom mennesker. Har vi som indivder et ansvar ut over å si vår mening om noe? Refleksjonen rundt hvordan våre meninger virke og påvirker burde vel også være noe som opptar oss. Jeg har påpekt før at debatter hvor de som debatteres ikke deltar i debatten stort sett er ganske lettvindte.

Da bærer de mer preg av vår lyst til å moralisere og vise hvor store vi selv er fremfor å søke en dypere kunnskap om det som debatteres. Det er da lettvindthetens vei man velger og den tablioide form som i større grad fremhever oss selv og langt på vei nedtoner budskapet som i seg selv kan være viktig. Har vi et sort hvitt syn på seksualitet hvor rammene for hvordan og hvor slikt bør forekomme kan man lett være med på å bære sten til byrde for mange.

Jeg har alltid undret meg over hvorfor mange ser annerledes på mennesker ut fra deres sosiale status. Hvorfor mange er høfligere mot mannen i dress og slips enn den husløse alkoholikeren man møter på gaten. Et smil en en vennlig gest burde man jo møte alle på sin vei med samme hvor like eller ulike vi er. Åpner vi vårt møte med å forhåndsstemple den vi møter forteller det vel langt mer om oss selv enn det gjør om de vi støter på i våre liv. Jeg har langt større respekt for de som står i situsjonen og som vet hvor skoen trykker en for de som hevder at de har kunnskap uten å egentlig ha den.

Det er jo ikke like mye overalt. Og noen plasser har omtrent ikke i det hele tatt. Mest barte når det kommer tilreisende fra andre steder.

Huff, vi er ikke perfekte og ikke er vi en homogen gruppe som nordmenn. Du har mange gode poenger Turid og det er bra at du er engasjert! En lov som er global? Enig med deg at da må alle norges lover være globale som du godt sa i et annet innlegg.

Det finnes gode og dårlige mennesker i denne verden. Noen er fristet til å si at verden er enkel, men da må slike som deg gi beskjed om at det er den ikke. Ikke la noen mobbe deg Turid, men tenk over hvor mye du orker å engasjere deg i. Torstein Dahle som jeg ikke deler politisk syn med, men jeg liker ham som menneske er veldig bevist at han tar en sak av gangen.

Selv øver jeg meg på samme tenke måte. Ha en fin dag Turid. Man finner langt værre bilder inne på barnesider på barneprogrammer dessværre. Mye naken het barn skal tvinges over seg. Ang bildet på bloggen. De fleste mennesker er i stand til å tenke selv og trenger ikke mates med et bilde for å ilustrere en situasjon. Det er sikkert og vist. For noen er salg av kroppen sin helt totalt utenkelig.

Det er ikke en mulig tanke for noen. Synet på sex betyr så absolutt noe. Vi  menn har ikke samme muligheter. Det skulle ta seg ut hvis vi svinger med snurrebassen, da blir vi straks buret inne. Kanskje det er en fattig iskremgutt på stranda eller kelneren på lokale restauranten som forbarmer seg over dem. Vi vet jo at da rødhette skulle til bestemor så var det ike bare ulven som truer, men det var jo og fristelser på veien. Betalingen behøver ikke vøre i cash, men i gaver eller i spandert middag, Det er jo ikke forbudt, dette kalles for privat bilateral bistandoverføring  til utviklingsland.

Og da må Tv2 være  klar med sensorer både over og under dyna. Her må det være sikker dokumentasjon på den forbrytelsen som er begått og tlståelse direktesendt på TV2. De gangene jeg i løpet av helgefred og ingen fare dager har vært innom VD, har det vært vanskelig og ikke la blikket feste seg på den vemmelige råskapen og brutaliteten som bildet formidler.

Et rom med belysning som i en likkjeller, der et levende menneske på den plastbelagte benken nærmest må "spille død" om hun skal ha noen forhåpninger om å kunne reise seg opp igjen fra fordervelsens grav. Bildet fyller meg med en kvalme og vemmelse på mannens vegne.

For det er jo "vår" seksualitet som vanker inn og ut av slike fornedrelsens rom og hvis vi menn ikke skjønner alvorlighetsgraden av at seksualiteten blir pervertert og ondskapsfull i slike omgivelser, så bør bildet feste seg bak hjernebarken til vi har forstått det.

Det blir riktignok en ubehagelig reise, og virkelig ta inn over seg ondskapens ubegripelige rekkevidde i det den maskuline seksualiteten havarerer og nærmest dreper seg selv i enkelte forlystelsers tragiske utfoldelse. Her er ingen skyfri himmel i et dunkelt rom fra sexindustriens forgård, kun en total formørkelse og formidling av menneskelig undergang - både feminin og maskulin. Et tankefullt "takk" fra meg til VD-redaksjonen, for at de lar et slikt urovekkende bilde bekle Bastrups tekst!

Det er et aldeles for jævelig bilde, men kan i all sin gru minne oss menn om å øke vårt refleksjonsnivå og ettertanke når det gjelder hvor maltrakterende feil en nesten hvilken som helst guttetur kan ende, når alkorus og forlystelser blandes sammen med et ukontrollert underliv i sentrum av gruppe-gutte-dynamikken. Det er ikke noe spesielt ved Latvia eller latvisk kultur som tilsier at Riga i dag er blitt Nord-Europas Bangkok.

Latvia er tradisjonelt et luthersk land med mye kulturelt til felles med de nordiske landene. Det er ingen tvil om at russerne og disse andre østeuropeiske gruppene er de sosialt svakeste og opplever diskriminering på mange nivåer pga et historisk betinget hat mot alt russisk.

Under mitt besøk hos bymisjonsorganisasjonen Dialogs i fikk jeg utviklingen i Riga forklart. I maktvakuumet etter jernteppets fall klarte organiserte bander å dominere store deler av økonomien, og det fantes ikke sterke nok offentlige organer som kunne hindre dette. Det var fritt frem å etablere en nokså omfattende svart økonomi, og en sentral del av denne består i narkohandel og human trafficking. I motsetning til de andre baltiske hovedstedene er Riga en storby, stor nok til at skjulte nettverk lar seg etablere.

Byens nærhet til både Tyskland og de nordiske landene gjorde den spesielt velegnet. De fleste prostituerte i Latvia er da heller ikke latviere, men enten jenter som er blitt fraktet hit fra andre østeuropeiske land via organiserte kiminelle nettverk, ofte de samme som behersker narkotrafikken, eller de er foreldreløse tenåringsjenter som er blitt forlatt av foreldre som har dratt til Europa for å finne arbeid.

Folketallet har på 20 år gått ned fra 2,5 mill til 1,9. Antallet forlatte barn er meget stort. At de fleste av disse kommer fra den russiske minoriteten, er ingen hemmelighet. Likeså at den voldsomme spredningen av hiv så å si utelukkende skjer innenfor den russiske minoriteten. Og det er jo sant nok for de som kjøper sex. De lider under dette men å prostituere seg er utenekelig.

Ingen steder i bibelen så stakkarsligjøres de prostituerte. De beskrives som som ei som lokker menn til sengs. Og menn beskrivers som kyr på vei til slaktning når de kjøper sex.

Fattigfolk som lider med tannppine matmangel legehjelp osv nødvendigheter men som aldri driver på med prostitusjon er det oppriktig synd på.

Og andre med en annen psyke enn de som velger å prostutituere seg. De svelter og lider og kanskje har bestemor eller øvrige slekt et lite kammers de kan bo på. Kan hende har bestemor og en brødsmule selv om mor og far prløver å finne jobb i andre land, slik at de kan sende over penger til sin datter. Noen velger heller å greve i søppeldunker på resturanter ol etter matavfall mot å prostutuere seg.

Ingen må prostituere seg de som blir kidnappet og tvungwet fra andre land av en krimminell organisajon med trussel om drap etc om de rømmer er jo no annet. Ellers kan de vell rømme og anmelde dem.

De er jo frie når de har sex med menn så de må ha et viss rom av frihet. Ikke alle barene og nattklubbene er like seriøse. Ved noen av stedene går man ikke av veien for verken vold, eller trusler og absurde priser som ikke fremkommer før moroa er over.

Noen turister blir simpelthen svindlet og bedratt, mens andre kanskje selv er skyld i at de våkner dagen derpå med tungt hode og tom konto.

Eller kanskje hendelsesforløpet er noe midt imellom. Fire norske menn, omkring 40 år, reker langsetter gater og på streder, kanskje bitte lite grann ustøe over brustein og rundt brannhydranter.

De har nettopp vært på restaurant, spist og drukket noen glass vin. De er ikke fulle, bare litt eleverte, mette i magen og de ser ganske lyst på livet. Lillevisern står snart rett opp, og de slår et slag innom en bar i sentrum av byen. Gutta unner seg noen drinker.

Etter en stund beslutter to av karene å runde av, de sier farvel og går til hotellet. De to andre blir igjen, de er tørste og bestiller mer å drikke.

Gutta var sikkert noen sjarmører og kom i snakk med to unge damer, som ikke unnslår seg et par påspanderte drinker. Tonen er positiv og etter hvert foreslår jentene å dra på nattklubb, hvilket våre norske gutter synes er et prima forslag. Kan meget vel tenkes at karene dro bankkortene sine litt denne nattklubben, man skal jo være litt kar når man er på nattklubb ¿ klart det. Nå vel, det videre forløpet er litt uklart.

Men en av de glade karene tok seg til hotellet og la hodet på puta. Den andre ble igjen, men etter hvert følte han seg litt uvel og omtumlet. Til slutt ble det helt mørkt, han tapte sans og samling. Da han våknet, var han ganske ensom, damene var forsvunnet. Han reiste seg på to og tasset tilbake til hotellet og senga si. Senere samme dag skulle han ta ut litt cash i minibanken.

Kontoen var tom, gitt. Mannen er kunde i DnB NOR og etter hvert ble det klart at noen hadde herjet stygt med kontoen hans i løpet av svarte natta: Om lag 50 norske kroner var sporløst forsvunnet.

I DnBs notater om saken: Han mener han har vært helt, eller delvis bevisstløs i perioder, og enten er blitt tvunget til å signere, eller taste koden. Bruk av høye beløp er ikke uvanlig på slike steder, opplyser Aud-Helen Rasmussen. Hun er informasjonssjef i DnB NOR og opplyser at kortkunden i dette tilfellet aksepterte at han selv var ansvarlig for kontolekkasjen. Han hadde helt sikkert gode intensjoner, men veien til helvete er som kjent brulagt med fine forsetter. Nå vel, fullt så ille gikk det ikke, men han sauset det ganske godt til, må man vel nesten kunne si.

Mannen tok seg godt av sine forretningsforbindelser, Han tok dem også med på nattklubb. Av DnBs opplysninger i saken fremgår ikke handlingsforløpet i detalj. Men noen dager etter savner DnB-kunden et betydelig beløp på sin konto, om lag kroner, fordelt på fem uttak — som han er helt ukjent med.

THAI ORCHID OSLO MASSASJE I TROMSØ

EROTIC MASSAGE AALBORG ESCORT FREE WEBSITE

Prostituerte i Hamburg bekrefter at stadig flere nordmenn oppsøker dem for å kjøpe sex. Mens mor og far prøver få jobb i Norge for å forsørge henne bedre. Kontoen var tom, gitt. Men sexi video thai lovelinks dager etter savner DnB-kunden et betydelig beløp på sin "riga sex norsk," om lag kroner, fordelt på fem uttak — som han er helt ukjent med. Det skulle ta seg ut hvis vi svinger med snurrebassen, da blir vi straks buret inne. Kunden påstår ofte at kortet må ha vært skimmet, og som regel er de ikke så glad i å innrømme hva de har gjort og hvor de har vært. Riga sex norsk